Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Ansökan

Destinatärskretsen i §1:


De mest behövande - i främsta rummet ensamma kvinnor med hemmavarande barn som är skötsamma och ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm kommer nästan enbart i fråga som bidragstagare.

Områden där det kan uppstå betydande kostnader utan att full kompensation lämnas av samhället - t ex tandläkarvård, glasögon - kommer främst i fråga.

Stiftelsen har inlett samarbete med City Dental som förutom korta väntetider också har tillgång till ett stort antal tandläkare med olika språkkunskaper. Se bifogad länk http://www.citydental.se/


Stiftelsen är skattebefriad varför bidrag endast kan lämnas till skattebefriande ändamål enligt IL Kap 7.


För stiftelsens del innebär det att bidrag kan lämnas till främjande av vård och uppfostran av barn samt utövande av hjälpverksamhet bland (ekonomiskt) behövande.


Ladda ner blanketten Ansökan om fondmedel


Blanketten - Ansökan om fondmedel skall vara tillstyrkt av diakon, socialsekreterare eller motsvarande.


Den skall sändas till:


Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

c/o Lisbeth Thulin

Söderberg&Partners

Box 7785

103 96  Stockholm

Wilhelm Govenius (1825-1903)

För att läsa och skriva ut blanketterna behöver du Adobe Reader.